Ga naar hoofdinhoud
+32(0)474 689 460 info@vredeswakeslangemark.be

Ik droom dat we allen, waar en wie ook, meewerken aan een wereld zonder oorlog, uitsluiting, discriminatie, uitbuiting… maar een wereld met respect voor iedereen en vrede voor allen.
Daarom aanvaard ik graag om een van de meters te zijn van Vredeswakes Langemark 2014-18 als een eresaluut  en dankbetuiging aan onze helden en allen die vrede brachten en brengen.
Vrede is de grootste uitdaging maar ook het diepste  verlangen, de schoonste droom, voor ieder van ons en de hartslag van onze wereld. Ieder werkt er aan mee en we bereiken het alleen maar samen.

Vrede kan er alleen maar zijn als diegene die geen geweld of onrecht ervaren even diep geërgerd zijn als zij die er midden in leven.

Dat is mijn ervaring in de lange weg uit hedendaagse slavernij met huisarbeidsters in India die stilaan hun vrijheid  krijgen en vrede ervaren.
De herontdekking van hun eigen waarde, hun collectieve solidariteit in hun strijd voor rechten, gaf aan miljoenen armen een vrijheid en waarde die hen  kracht, engagement en vrede geeft. Het onrecht van mensen in slavernij en  uitbuiting, discriminatie en geweld  is een bedreiging voor vrede overal.
Rechtvaardigheid, eerbied en rechten voor ieder mens en kind, voor iedere groep, nationaliteit, kleur, godsdienst en ideologie is de vredesduif in onze hedendaagse wereld.
Ieder heeft iets waarmee hij /zij voor anderen geluk en vrede kan brengen. Ik geloof in onze sterke verbondenheid en waar wij mensen het opnemen voor de zwakken, bereiken we een beetje Gods droom voor onze wereld. Ik geloof dat wij dagelijks mee vrede maken.
Houden we samen dat visioen en die droom levend voor onze wereld.

Vrede kan er alleen maar zijn als diegene die geen geweld of onrecht ervaren even diep geërgerd zijn als zij die er midden in leven.

www.jeannedevos.org
www.ndwm.org

Share
Back To Top