skip to Main Content
+32(0)474 689 460 info@vredeswakeslangemark.be

Welkom

Goede middag allemaal, beste mensen.
Van harte welkom!
Vanwaar je ook komt, of met welke verwachting je naar deze Sint-Pauluskerk bent gekomen – van harte welkom!

Een klein jaar scheidt ons van de grote herdenking van de eerste wereldoorlog. Onze gemeente Langemark-Poelkapelle lag toen midden in de frontstreek, en werd zwaar getroffen. Met de dood van ontelbare mensen als gevolg: altijd iemands vader, altijd iemands kind. We willen dit in de komende jaren gedenken. Maar ook her-denken: vanuit de herinnering aan de Groote Oorlog kijken we naar de toekomst, en zetten we bakens uit van vrede.

Vandaag zetten we een eerste stap. Met jullie allen hier aanwezig. En met allen die in gedachten met ons verbonden zijn.

Mag ik, namens de stuurgroep en alle werkgroepen van de vredeswakes, onze waardering uitdrukken voor je aanwezigheid, voor elk van je stappen – hoe klein ook – naar vrede.

Van harte welkom allemaal!

Een bijzonder welkom aan onze gasten voor deze prelude: filosoof Ludo Abicht en zuster Jeanne Devos. Straks geven we u graag het woord. Om – namens zovele meters en peters – te getuigen van uw engagement. Om ons op te roepen om in beweging te komen. Het doet ons deugd dat u met ons wakker wil zijn voor vrede.

Graag ook een woord van welkom aan het koor ‘Vamos pra lutar’. Jullie eerste stappen werden meer dan 25 jaar geleden hier in Langemark gezet. Vandaag horen jullie er ten volle bij, om solidair met muziek en lied op weg te gaan. En te zingen van vrede. Want dát is het waar de wereld om vraagt.

 

INFORMATIE

Dag meisje, dag jongen
Dag vrouw, dag man
Dag jij die naar hier bent gekomen met een groot verlangen naar vrede
Dag jij die naar hier bent gekomen omdat je 100 jaar na de Eerste Wereldoorlog
wil wakker blijven voor vrede
Dag jij die medestander wil zijn van Vredeswakes Langemark 2014-18
Vandaag nemen we de aanloop naar vier jaar waken, bidden, vechten voor vrede

Vandaag geven we concreet vorm aan wat twee jaar geleden nog een vaag idee
en een verre droom was.  ‘Wakker voor vrede. De eerste stap’: zo klinkt het
motto dat we deze eerste van een lange reeks vredeswakes meegeven
Vredeswakes Langemark 2014-18 is geboren uit verontwaardiging: om de
miljoenen doden van de Eerste Wereldoorlog
om de miljoenen mensen die vandaag overal ter wereld gebukt gaan onder
onrecht en geweld

Vredeswakes Langemark 2014-18 is geboren uit een diep verlangen: om naar
aanleiding van de 100ste verjaardag van de Groote Oorlog stil te staan bij wat een
duurzame vrede nog altijd in de weg staat
om op een plek waar 100 jaar geleden vier jaar lang geweld en oorlog woedden,
de komende vier jaar mensen samen te brengen om te waken voor vrede, om te
bidden voor vrede, om stappen te zetten naar vrede

Met Vredeswakes willen wij hoop wekken uit de herinnering, de doden van ’14-’18 een stem geven die luid protesteert tegen alles wat vrede in de weg staat

Met Vredeswakes willen wij ook de stemlozen van vandaag stem geven en hun hoop en uitzicht bieden op een betere, rechtvaardiger en vreugdevoller wereld

We nodigen jullie allen uit om mee wakker te blijven voor vrede:
om een vuist te maken tegen armoede
om de kant te kiezen van vluchtelingen
om de kracht van vrouwen in het licht te plaatsen
om meer zorg voor de aarde te bepleiten
om op te komen voor rechtvaardige arbeidsomstandigheden

We hopen jullie, en ook jullie familie, buren, vrienden… – vanaf november volgend jaar, om de vier maand, op deze plek te mogen verwelkomen, vier jaar lang
Dat is geen klein engagement, maar wel belangrijk, en het is belangrijk dat we het met velen opnemen, want zo kan het een krachtig signaal worden

Ook al begint het met ‘slechts’ een kleine stap

 

REFLECTIE

Een Arabische wijsheid klinkt als volgt:
Een reis van duizend mijl begint met één stap.

De weg zelf is je bestemming, zegt Confucius

Het is verstandiger een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis, aldus Lao Tse

Boeddha liet het volgende optekenen:
Één kaars kan duizenden andere aansteken zonder haar levensduur te verkorten.

In de Koran lezen we:
Onderschat gelijk welke goede daad niet, zelfs al is het maar het begroeten van je broeder met een blijde blik.

Uit het Joodse boek Tobit:
Ondersteun met je bezittingen iedereen die een rechtvaardig leven leidt; en wanneer je iemand helpt, doe het dan niet met tegenzin. Wend je blik niet af van iemand die in nood zit, dan zal God zijn blik niet van jou afwenden.

Paulus aan de christenen van Korinte:
In uw eigen belang raad ik u het volgende aan. U hebt al een jaar geleden uw goede bedoelingen getoond. Rond deze nu met dezelfde inzet af als waarmee u begonnen bent, dan blijft het niet bij goede bedoelingen.

Wees zelf de verandering die je in de wereld wil zien. Gandhi

ENGAGEMENT

Zang: May peace prevail on earth (3x)

Onze gedachten gaan naar Syrië (stilte). Naar hen die strijden, voor en tegen het regime. Naar hen die er nu bezig zijn met het onschadelijk maken van chemische wapens. Naar de vele Syriërs die helemaal geen oorlog willen. Naar allen die reeds gevallen zijn in de strijd. Naar hen die in hun lichaam zwaar verwond zijn. Naar hen die in hun ziel zwaar verwond zijn. Naar hen die haten – en naar hen die zich met alle macht inspannen om niet te haten.

Zang: Moge vrede heersen op aarde (3x)

Onze gedachten gaan naar mensen in zoveel andere landen waar oorlog en oorlogsgeweld schering en inslag zijn. Landen waarover bij ons overvloedig bericht wordt. En landen waarvan wij maar zelden iets horen.

Zang: Puisse la paix régner dans le monde (3x)

Onze gedachten gaan naar hen die deze wereld leiden. Naar onze eigen politici, naar hen aan wie wij bij verkiezingen onze stem gegeven hebben. Naar hen die zich inzetten voor gerechtigheid en vrede – en naar hen die op dit ogenblik alleen denken aan eigenbelang.

Zang: Möge Friede auf Erden sein (3x)

Onze gedachten gaan naar leidende figuren in godsdiensten en levensbeschouwingen. En naar hen die onze kinderen opvoeden en onderwijzen. Naar hen die voorleven wat liefde en mededogen doen – en naar hen die dat niet doen.

Zang: May peace prevail on earth (3x)

Onze gedachten gaan naar allen die op deze aarde honger lijden. Die in uiterste armoede leven, en moeten zien hoe anderen in uiterste weelde baden. Onze gedachten gaan naar allen die slachtoffer zijn van dit grote onrecht – en naar hen die zich beroepshalve of als vrijwilliger inzetten om dit onrecht te keren.

Zang: Moge vrede heersen op aarde (3x)

Onze gedachten gaan naar de velen die, op zoek naar een beter leven, in de buurt van het Italiaanse eiland Lampedusa de dood hebben gevonden. Naar hun nabestaanden: hun geliefden, hun ouders, hun kinderen. Naar hen die nog altijd zoeken naar een veilige plek om te leven. En naar hen die hen opvangen. En naar hen die wetten maken.

Zang: Puisse la paix régner dans le monde (3x)

Onze gedachten gaan naar slachtoffers van huiselijk geweld, van partnergeweld – en naar de daders. Naar hen die gepest worden op school of op het werk – en naar hen die pesten. Naar hen ook die zich inzetten om mensen te genezen van deze vormen van geweld.

Zang: Möge Friede auf Erden sein (3x)

Onze gedachten gaan naar hen met wie wij dit uur in deze kerk samen zijn. En naar allen die met ons aan vrede willen werken, en die – zoals de 16-jarige Malala uit Pakistan – geloven in de waarde van de kleine stap die elk van ons kan zetten.

Zang: May peace prevail on earth (3x)

Share
Back To Top