skip to Main Content
+32(0)474 689 460 info@vredeswakeslangemark.be

Sabine de Bethune, voorzitter van de Senaat

sabine.de.bethune‘Vrouwenkracht is Vredesmacht’
Mijn volledige steun gaat uit naar de vredeswakes. Niet alleen moet de herinnering aan het leed en de pijn van onze families honderd jaar terug levendig gehouden worden, maar ook is het belangrijk dat die moed, die er toen voor zorgde dat wij nu in vrede kunnen leven, doorgegeven wordt naar volgende generaties. Zodat ook zij blijven streven naar vrede hier en elders in de wereld.

Laat ons samen werken aan een wereld zonder oorlog, met eerbied voor mensenrechten en de gelijkheid tussen man en vrouw.

In bijzonder wil ik, als meter van Vredeswakes Langemark 2014-18, de aandacht vestigen op de hachelijke situatie van de vrouw in oorlogsgebied. Tijdens oorlogen zijn vrouwen slachtoffer van verkrachting, gedwongen zwangerschap en moedwillige besmetting met aids. Geweld op vrouwen vormt een oorlogswapen op zich en dit wordt nog steeds te weinig erkend door de internationale gemeenschap. Ook na conflicten, als een land of regio opnieuw opgebouwd moet worden, vergeet men vrouwen maar al te vaak te betrekken bij de verzoening en wederopbouw.
De resolutie 1325 en volgende van de VN Veiligheidsraad erkennen de kracht van mensen. Zij houden een opdracht in voor alle VN-lidstaten, ook voor België. Ook voor de vredesbeweging en de vrouwenbeweging is dit een belangrijke klemtoon.

Laat ons samen werken aan een wereld zonder oorlog, met eerbied voor mensenrechten en de gelijkheid tussen man en vrouw.

Share
Back To Top