skip to Main Content
+32(0)474 689 460 info@vredeswakeslangemark.be

October 2012

desmond2From 2014 to 2018 all over the world we will be commemorating World War I. We must never forget the millions of victims of the Great War even after a hundred years.

But I think it is even more important to seize this opportunity to draw attention to the many situations in the world that are threatening or hindering peace and reconciliation.

That is why I agreed to be the special patron of the peace vigils that will be organized in Langemark from 2014 till 2018. Throughout these four years these peace vigils will invite people to Langemark, in Flanders Fields, to come together and pray for peace and reconciliation. I hope that many people will gather at that symbolic place, where soldiers of both sides are buried.

Each one of us can be an oasis of peace. Let the peace vigils in Langemark be an invitation to make the world an oasis of peace.

I especially invite young people to come to Langemark. You dream about a better world. You are the hope for a better world. Tell the world about your dreams, let the world see that you want to make the world a better place for everyone to live in, especially for the most vulnerable.

Each one of us can be an oasis of peace. Let the peace vigils in Langemark be an invitation to make the world an oasis of peace.

God bless you.

Archbishop Emeritus Desmond Tutu (Cape Town – South Africa)

Oktober 2012

 

Van 2014 tot 2018 zal de Eerste Wereldoorlog in de hele wereld herdacht worden. Ook na 100 jaar mogen we de miljoenen slachtoffers van de Groote Oorlog niet vergeten.

Maar misschien is het nog belangrijker dat we die gelegenheid aangrijpen om aandacht te vragen voor alles wat vandaag vrede en verzoening in de weg staat.

Daarom heb ik het peterschap aanvaard van Vredeswakes Langemark 2014-18. Gedurende vier jaar zullen die Vredeswakes mensen uitnodigen om in Langemark, in ‘Flanders Fields’, te waken en bidden om vrede en verzoening. Ik hoop dat veel mensen zullen samenkomen op die symbolische plek, waar soldaten uit beide ‘kampen’ begraven liggen.

Ik nodig in het bijzonder jongeren uit om naar Langemark te komen. Jullie dromen van een betere wereld. Jullie zijn de hoop op een betere wereld. Vertel de wereld over jullie dromen, toon dat jullie van onze wereld een plek willen maken waar het goed is om te leven voor iedereen, vooral voor de meest kwetsbaren.

Ieder van ons kan een oase van vrede zijn. Laat de vredeswakes in Langemark een uitnodiging zijn om van de wereld een oase van vrede te maken.

God zegene je.

Aartsbisschop Emeritus  Desmond Tutu (Kaapstad – Zuid-Afrika)

Bekijk hier de reportage die Peter Verlinden in september maakte over het bezoek van Desmond Tutu aan Nederland

Share
Back To Top