Terwijl we in augustus al blij waren met een droge 18 graden, stijgen de temperaturen in september en spreekt men voorzichtig van een nazomertje. Dit komt niet alleen door de al dan niet juiste voorspellingen van Frank of Sabine. De temperatuur stijgt ook door de spanning die in september altijd wat in de lucht hangt als de schoolpoorten opnieuw open gaan. Dan nemen duizenden leerlingen en leerkrachten opnieuw de draad op na twee maanden vakantie. Binnen de pastoraal van scholengroepen Arkorum en Sint-Michiel zijn we er alvast klaar voor. Dit jaar werken we immers een gezamenlijk jaarthema uit: wakker voor vrede

 logo_WakkervoorVrede-liggend

Dit thema kadert in de herdenking van ‘100 jaar Groote Oorlog’. We vinden dat we dit onderwerp niet kunnen laten passeren in de pastoraal. Zeker niet na een vakantie waar het journaal een aaneenschakeling was van wreedheden en hartverscheurende beelden. Maar we zoeken wel hoe we dit thema een eigen accent kunnen geven binnen de pastoraal op school. En hiervoor maken we dankbaar gebruik van de visie en het materiaal van de Vredeswakes te Langemark.

Wij willen niet blijven steken in het historisch kader en de feiten van 100 jaar geleden. We willen vanuit het verleden werken aan een toekomstgerichte bewustwording van vrede in al haar facetten. Hierbij denken we aan de woorden van Jeanne Devos, meter van de Vredeswakes: vrede kan er alleen maar zijn als zij die geen geweld of onrecht ervaren even diep geërgerd zijn als zij die er midden in leven. En dit geweld of onrecht situeert zich niet alleen ‘ver van ons bed’, maar ook in onze stad, onze school, thuis en wellicht ook binnen onszelf. Vandaar onze oproep om wakker te blijven voor vrede.

logo arkorumIedere klas van Arkorum zal dit duidelijk maken door een bordje aan de klasdeur. Affiches zullen zichtbaar zijn in beide scholengroepen en in de loop van het jaar krijgen grote wekkers een bijzondere plaats in de school. Deze wekkers hebben een signaalfunctie. We willen aan de alarmbel trekken en duidelijk maken dat vrede niet vanzelfsprekend, maar wel essentieel is en dat we daar blijvend werk moeten van maken. Binnen de school– en klasvieringen komt het thema vrede ook centraal te staan en zelfs de Goede Week zullen we koppelen aan dit thema. Het wordt dus een ongelooflijk boeiend en inspirerend jaar.

St-michiels_groen

Dit artikel verscheen in Kerk en Leven te Roeselare en op de decanale website www.kerkinroeselare.be

Jan Demuynck