skip to Main Content
+32(0)474 689 460 info@vredeswakeslangemark.be
Waardig.werk@vrede.net

waardig.werk@vrede.net

  • ‘waardig werk’ als voorwaarde voor vrede: thema van achtste vredeswake in Langemark
  • met o.m. prof. Emmanuel Gerard (KULeuven), zuster Jeanne Devos, Catherine Carton en getuigenissen van op de werkvloer
  • muziek door Il Sogno Particolare, muziekensemble van De Lovie

Waardig werk voor iedereen: het is een basisvoorwaarde voor duurzame vrede wereldwijd. Maar een voorwaarde die nog lang niet vervuld is. De vredeswake ‘waardig.werk@vrede.net’ op zondag 5 maart 2017 in Langemark zet pijnpunten en uitdagingen op een rijtje. Wakker voor Vrede roept alle actoren ook op om werk niet alleen werkbaar te maken, maar nog een stap verder te zetten en werk te maken van waardig werk voor iedereen.

Om werk ‘waardig’ te kunnen noemen, stelt Wakker voor Vrede vijf criteria voorop. Eerste criterium is een stabiel inkomen dat ervoor zorgt dat mensen waardig kunnen leven. Een actueel pijnpunt in dat verband is de onzekerheid die gepaard gaat met interim-arbeid. En op wereldschaal is eerlijke verloning voor miljoenen mensen nog altijd een verre droom. Hetzelfde geldt voor een veilige, gezonde en sociaal rechtvaardige werkomgeving: bij ons is op dat vlak al veel vooruitgang geboekt, maar  in landen als pakweg Bangladesh of India zijn 19e-eeuwse toestanden legio.

Verder geeft ‘waardig werk’ aan werknemers kansen om zich te ontplooien, om nieuwe competenties en vaardigheden te ontwikkelen. Een vierde criterium wordt vaak over het hoofd gezien, nochtans onterecht: arbeidsvreugde. Werk moet mensen plezier verschaffen, en dat kan onder meer voortvloeien uit een zekere vrijheid om mee ‘aan het stuur te staan’, maar evenzeer uit het respect en de waardering van collega’s, oversten, klanten. Ten vijfde is er de factor duurzaamheid: een goede balans tussen werk en privé leven, iets kunnen betekenen voor andere mensen en voor de samenleving.

Vrede door sociale rechtvaardigheid

De vredeswake kaart de vijf criteria aan met getuigenissen van op de werkvloer. Bovendien brengt journalist Geert Spillebeen vijf gasten rond de tafel, die vanuit hun ervaring en engagement bij elk thema een korte reflectie maken. Het zijn Stefaan Degryse, nationaal secretaris van KAJ; zuster Jeanne Devos, internationaal gelauwerde activiste voor waardig werk; Rik Vandermarliere, personeelsdirecteur bij Deknudt Mirrors; Rik Dewulf, arbeidspsycholoog; Catherine Carton, veranderingscoach.

Speciale aandacht gaat ook naar een stukje geschiedenis. Professor Emmanuel Gerard, directeur van HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, schetst hoe de vredesonderhandelingen na WOI sociale rechtvaardigheid hoog op de agenda zetten. Hij waarschuwt om niet lichtzinnig te morrelen aan wat sindsdien gerealiseerd is, ons sociaal zekerheidssysteem op kop. Dat zorgt onder meer voor een sterk vangnet, bijvoorbeeld voor mensen met een beperking zoals de muzikanten van Il Sogno Particolare. Het muziekensemble van De Lovie, centrum voor personen met verstandelijke beperking, zal de vredeswake een bijzondere klankkleur geven.

Ten slotte daagt de vredeswake opnieuw uit tot concreet engagement. Dat houdt dit keer verband met een nieuwe ‘Schone Kleren Campagne’ die focust op sportkledij. En met de Week van de Vrijwilliger die op zondag 5 maart start.

Praktisch

  • ‘waardig.werk@vrede.net’ vindt plaats op zondag 5 maart 2017 om 15 u. in de Sint-Pauluskerk in Langemark (onthaal en voorprogramma vanaf 14 u., einde voorzien om 16.45 u.). De toegang is gratis. Na de wake is er gelegenheid tot ontmoeting in OC Den Tap, Klerkenstraat 37.
  • In de voormiddag biedt Wakker voor Vrede aan geïnteresseerden de kans om een uitgebreide en boeiende lezing te volgen van prof. Emmanuel Gerard (KULeuven). Hij brengt een historisch overzicht van 100 jaar evolutie naar meer sociale rechtvaardigheid en de betekenis daarvan voor duurzame vrede. Afspraak in de Vrije Basisschool, Zonnebekestraat 27; koffie vanaf 10 u., start lezing om 10.30 u. Liefst vooraf inschrijven via peene.peter@skynet.be of op 0474 689 460. ’s Middags kan er gepicknickt worden (picknick verkrijgbaar tegen € 3,-), er is gratis soep en koffie.

Geef een reactie

Back To Top