BurggraeveVanaf dinsdag 29 januari ’13 loopt in CC Het Perron in Ieper de cursus ‘Gedreven tussen goed en kwaad. Stapstenen voor een actuele ethische spiritualiteit’. Docent is prof. Roger Burggraeve, die namens het Centrum voor Vredesethiek van de KU Leuven deel uitmaakt van de stuurgroep van Vredeswakes Langemark 2014-18. Tijdens de laatste les, op dinsdag 5 maart, wisselt Roger Burggraeve van gedachten over oorlog en ethisch handelen met Piet Chielens, coördinator van het In Flanders Fields Museum en peter van Vredeswakes Langemark. Ze gaan onder meer in op de vraag ‘Bestaat een rechtvaardige oorlog?’.

Meer info over de cursus en modaliteiten om in te schrijven op www.universiteitvrijetijd.be.