NA 22 MAART… MEER DAN OOIT… WAKKER BLIJVEN VOOR VREDE

89

Het is zoeken naar woorden, gebaren, tekenen… in deze bevreemdende nadagen van 22 maart – nu al onuitwisbaar in ons geheugen.

Laten we – in godsnaam! – niet antwoorden met bommen…
Laten we – in godsnaam! – niet antwoorden met muren…
Laten we – in godsnaam! – niet antwoorden met nog meer stoere taal…
Laten we – in godsnaam! – niet toegeven aan de angst…
Laten we – in godsnaam! – de zachte krachten activeren, de kleine goedheid versterken, de hoop aanwakkeren…
Laten we – in godsnaam! – wakker blijven voor alles wat vredevol samenleven in de weg staat,
geloven dat zelfs de kleinste stap telt, zelf de verandering zijn die we in de wereld willen zien…
Laten we – in godsnaam! – antwoorden met liefde en tederheid en zachtheid…