Huizen van Vrede vzw – Schakel tussen verhuurder en huurder

423

Honderd jaar geleden sloegen één miljoen Belgen op de vlucht voor oorlogsgeweld. Zij trokken naar andere landen, waar zij een veilig onderkomen, werk en scholen zochten voor zichzelf en voor hun kinderen.
Vrijwilligers van vzw Huizen van Vrede met vooraan Rita Janssens (links), voorzitter Johan Vanhollemeersch (midden) en René Tytgat (rechts) en achteraan rechts Younes. © Lieve WoutersWat kunnen wij doen voor vluchtelingen? Die vraag lag in de zomer van 2015 op de lippen van veel burgers, bewogen door de plotselinge toestroom waardoor in Brussel heuse tentenkampen ontstonden. Her en der organiseerden vrijwilligers zich om soelaas te bieden. Het is nu onze beurt om mensen in nood te helpen, vonden zij. In Brugge leidden enkele initiatieven uiteindelijk tot een gezamenlijke actie die erop gericht is degelijke huisvesting te vinden voor erkende vluchtelingen die een opvangcentrum of LOI moeten verlaten. Intussen weten we dat de meesten niets liever willen dan zo snel mogelijk bij te dragen aan deze samenleving en zich op die manier volwaardige burgers te voelen.
Een woonst vinden is voor hen absoluut noodzakelijk. Pas wanneer zij een domiciliëring hebben, kunnen zij met de verplichte inburgeringscursus starten en een nieuw leven opbouwen. Door een gebrek aan sociale huisvesting in onze steden is dat voor mensen die moeten rondkomen met een leefloon, en bovendien ons land en onze taal nog niet kennen, een gigantische uitdaging. De betaalbare huurmarkt is nu reeds verzadigd, en daarbij komt dat eigenaars moeilijk aan erkende vluchtelingen verhuren. Om uit de impasse te geraken richten enkele mensen samen de vzw Huizen van Vrede op, die sterkere argumenten moet aanbrengen en financiële middelen moet geven om woningen te zoeken in Brugge en omgeving.
Huizen van Vrede is een vzw opgericht door vrijwilligers, haast allemaal senioren, die zich geroepen voelen om hun vrije tijd en engagement ten dienste te stellen van deze groep nieuwe Belgen. Intussen konden zij reeds tien verhuurders overtuigen om via deze vzw te verhuren aan erkende vluchtelingen. De vzw staat borg voor de huur en begeleidt ook het gezin bij de integratie.

Na nieuwjaar 2017 zoeken nog altijd zowat vijftig erkende vluchtelingen in het Brugse een woning met domicilie. Met uw hulp moet dit mogelijk zijn.
Drie manieren om Huizen van Vrede vzw te helpen:
• Voor huiseigenaars: sociaal verhuren via Huizen van Vrede vzw
• Voor particulieren: Huizen van Vrede vzw financieel steunen, zodat ze meer woningen (legaal uiteraard) kunnen onderverhuren aan vluchtelingen. Financiële ondersteuning kan via rekeningnummer BE90 7360 2915 5032 van Huizen van Vrede vzw -Abdijbekestraat 56 – 8200 Sint Andries
• Voor vrijwilligers: mee helpen bij het opvangen van mensen en ze begeleiden naar integratie
Wil je meehelpen aan het project? Contacteer: huizenvanvrede@telenet.be of 0498/856839 van René Tytgat of 050/670893 van Johan Van Hollemeersch. Meer info is ook te vinden via Facebook.