Chiro en vluchtelingen: samen spelen zonder grenzen.

564

Zoals in de kalender te lezen staat, willen we graag met onze (meisjes)Chirogroep een brug slaan naar de kinderen die in het asielcentrum in Poelkapelle verblijven. Zo worden we ook geconfronteerd met de soms pijnlijke realiteit van de bewoners van zo’n centrum. Het is er een komen en gaan van mensen die wachten op een beslissing of ze al dan niet in ons land mogen blijven. Soms gaat het snel, soms blijft het maanden of jaren aanslepen. Sommigen krijgen een verblijfsvergunning, anderen een bevel om het land te verlaten en naar ‘huis’ terug te keren.

Toen we zover waren dat we concreter wilden gaan afspreken om meisjes die in het centrum verblijven bij onze werking te betrekken, bleken er op dat moment geen meer te zijn. We hebben nu afgesproken met onze contactpersoon dat zij ons verwittigt als er opnieuw kandidaten zijn. Intussen blijven we als Chirogroep alert voor wat er in de samenleving gebeurt. Tijdens onze spelnamiddagen of op kamp proberen we waarden als solidariteit en verbondenheid in de verf te zetten. We willen immers mee bouwen aan een wereld waarin elk kind kansen krijgt om goed te leven, om te spelen, om zorgeloos kind te kunnen zijn. Net daarom verdienen kinderen die op de vlucht zijn extra aandacht en houden we de ‘lijn’ naar het asielcentrum zeker open!

Dit sluit aan bij wat Chiro is: Chiro is geen eiland, maar is betrokken zijn op de brede gemeenschap. We zetten jongeren aan om een engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We vormen hen tot geëngageerde en kritische wereldburgers.  Ook met betrekking tot vluchtelingen is dit het geval, zoals je kan lezen wanneer je op de volgende link klikt:

https://chiro.be/info-voor-leiding/diversiteit/omgaan-met-verschil/vluchtelingen