Wak Maar Proper zingt H2O-I

Het solidariteitskoor Wak Maar Proper, dat te gast is op de vredeswake van 9 november,heeft een bijzonder programma gemaakt rond ‘water en oorlog’. Door de onderwaterzetting van de Ijzervlakte, werd water tijdens WOI zowel voor de Duitse als Belgische...

Schrijf-ze-vrij-dag in jeugdhuis De Flodder

De Langemark-Poelkapelse jeugdraad is ook helemaal ‘wakker voor vrede’ en organiseert op vrijdag 14 november 2014 voor de eerste keer ‘Schrijf-ze-vrijdag’. Vanaf 17 u. is iedereen welkom in jeugdhuis De Flodder (Boezingestraat 51) om een brief te schrijven waarin het recht wordt opgeëist om...

Vredeswake naar voorbeeld van Dorothée Sölle

Informatie, reflectie en engagement Zoals alle vredeswakes, zal de prelude op 3 november uit drie delen bestaan: een eerste luik is informatief, daarna volgt reflectie en bezinning en tenslotte is er het belangrijke luik engagement....

Vredeswakes: niet toevallig in Langemark-Poelkapelle

De vredeswakes vinden plaats in de Sint-Pauluskerk van Langemark. Het gebouw vormt een geschikt kader waar vele honderden mensen kunnen samenkomen. Als christelijke gebedsruimte gooit de kerk voor Vredeswakes bewust ramen en deuren wijd...