Home welkom

welkom

Naar aanleiding van 100 jaar Groote Oorlog worden in Langemark-Poelkapelle, midden in de frontstreek, van 2014 tot 2018 twaalf vredeswakes georganiseerd. Jong en oud, uit alle windstreken, van alle gezindten, worden uitgenodigd om telkens op zondagnamiddag te verzamelen in de kerk van Langemark. Twaalf thema’s, die van wezenlijk belang zijn voor vrede, staan op de agenda: van armoedebestrijding over het vluchtelingenvraagstuk tot de kracht van vrouwen. Informatie, bezinning en engagement zijn de drie essentiële bouwstenen van elke wake; luisteren, zingen en zelf een concrete stap zetten drie opdrachten voor de deelnemers. Vredeswakes Langemark 2014-18 wil zo een krachtig signaal van vastberaden vredeswil de wereld insturen. Belangrijke getuigen en gasten uit binnen- en buitenland komen dat signaal versterken. 25 meters en peters hebben hun naam en faam aan het project verbonden. Zij worden aangevoerd door Nobelprijswinnaar en internationaal vredesicoon Desmond Tutu.

overzicht artikels

Vluchteling zkt. vrede – zondag 6 november

Met iets meer dan 1000 aanwezigen barstte de kerk van Langemark op zondag 6 november bijna uit haar voegen. De 7de vredeswake ‘Vluchteling zkt. vrede’ gaf zo een niet mis te...

Lees en teken de Verklaring van Langemark

Honderd jaar geleden joeg de Eerste Wereldoorlog 10 miljoen mensen op de vlucht. Vandaag zijn wereldwijd meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht: deels voor oorlog, maar ook door klimaatverandering, gebrek...

Vluchteling zkt. vrede: unieke kalender voor 2017

Het is niet eenvoudig voor vluchtelingen om in het land van aankomst hun weg te vinden of een nieuw bestaan op te bouwen. Tenzij ze mensen ontmoeten die hen als mens...

Verklaring van Langemark gelanceerd

Op zondag 6 november lanceerde Wakker voor Vrede tijdens de 7de vredeswake in Langemark de ‘Verklaring van Langemark’. De tekst is een krachtig statement dat oproept tot een humaner vluchtelingenbeleid in...

Vluchteling zkt. vrede

‘Vluchteling zkt. vrede’ thema van zevende vredeswake in Langemark krachtig statement tegen angst en egoïsme; pleidooi voor ontmoeting en dialoog; oproep tot solidariteit en verbondenheid met o.m. prof....